Animación a la lectura a través de entornos inmersivos (360º e IA)

César Gómez de la Cal

Ana Pérez de Cámara González UCJC