La rentrée literaria

Francés

Mihaela Doina Popa-Liseanu Vacaru profesora del Departamento de Filología Francesa, UNED

Noëlle Revaz escritora suiza de lengua francesa