UNED kết thúc bằng chữ D. Dịch sang tiếng Việt / UNED, acabado en D - Locución en vietnamita

UNED mang đến cho bạn phương pháp tiên tiến - dẫn đầu trong lĩnh vực Giáo dục Đại học - kết hợp đào tạo trực tuyến, thiết yếu trong thế giới ngày nay, với sự hỗ trợ trực tiếp gần như ở bất cứ đâu trên thế giới. Vì vậy, bạn có thể học một cách linh hoạt và theo tốc độ của riêng mình.

DIVE (DIgitalising Vietnamese Education project)
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Một dự án kéo dài 3 năm hỗ trợ một nhóm gồm 11 cơ sở giáo dục đại học (HEIs) của Việt Nam phát triển Giáo dục Số chất lượng cao, như một phần của quá trình hiện đại hóa Giáo dục Đại học được Chính phủ Việt Nam thúc đẩy, trong đó UNED tham gia với tư cách là đối tác thông qua Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế hóa và Đa ngôn ngữ, Ghế UNESCO về Giáo dục từ xa (CUED) và Trường Kỹ thuật Máy tính của UNED.

---

La UNED pone a tu disposición una metodología vanguardista -líder en el sector de la Educación Superior- que combina una formación online imprescindible en el mundo actual con la atención presencial casi en cualquier lugar del mundo. Para que estudies de una forma flexible y a tu ritmo.